Funktionärer

Hamnkranen

Sjösättning eller upptagning med hamnkranen bokas i god tid hos hamnkontoret hamnen@grotvik.se eller 0730-491282.

Bryggvärdar

Hamnens bryggor har utsedda bryggvärdar som är till för medlemmarnas och hamnens bästa med dessa uppgifter:

 • Sammanhållande vid i- och upptagning av bommar.
 • Förmedlar ev skador samt behov av rep- och underhåll till hamnansvariga.
 • Hjälper till att informera bryggans medlemmar om gällande föreskrifter.
 • Tillser i största möjliga mån att bryggans båtar är märkta.
 • Är behjälpliga med förslag till optimal båtplatsfördelning med tanke på båtarnas längd och bredd.
 • Har kännedom om hamnområdet
  • Klubbhuset
  • Hamnkontoret
  • Kranskötare
 • Har kännedom om verksamheten
  • Vakthållningen
  • Ordningsföreskrifter och stadgar
 
Brygga
1 Helena Andin Wickström 0730-348375
2 Mikael Larsson 0706-750322
2 Niclas Lekander 072-2046349
3 Ola Lindh 0709-849916
4 Morgan Eriksson 0723-083778
4 Bo Bergkvist 0705-809155 Bo Bergkvist
5 Dan Carlsson 0704-548854 Dan Carlsson
6 Magnus Winkelmark 0709-761825
8 Per-Ola Andersson 035-188518 070-6386382
8 Claes Magnusson 035-37652 070-3735656
9 Stig Carlsson  070-5657757
10 Johan Sölve johan AT solve DOT se 070-9515570

 

Valberedning
Roger Persson Valberedning 0706-676360
Fredrik Gilljam Valberedning 0733-448942
Per Ola Andersson Valberedning 0706-386382
Leif Bengtsson Suppleant 0709-414760

 

 • Öppettider

 • Ställplatser

  Ställplatserna för husbilar är stängda för säsongen

 • Sjösättningsramp


 • 5,5 km/h

 • Aktuell lokal tid

  Webbkamera Webbkamera
 • Grötviks webb är gjord av
  Montania