Utveckling av hamnen

Servicebrygga

Området längs kanalens inlopp närmast mastkranens brygga skulle kunna iordningställas med ett trädäck i lagom nivå för att lägga till med småbåtar, jollar  eller 2,4-segelbåtar. Ytan är idag ett stenröse. Det går antagligen att gräva ut tillräckligt mycket för att båtar som lägger till vid denna servicebrygga inte ska inkräkta nämnvärt på kanalen, men det är förmodligen inte realistiskt att skapa tillräckligt djup för större segelbåtar.

Området som det ser ut idag

 

Fotomontage som visar hur en servicebrygga skulle kunna se ut

 

Kolbrottet

Här presenteras en vision om ny användning av Bastaskärsbrottet (även kallat Kolbrottet) som tagits fram av kommunen.

Första steget i förslaget innebär att lägga gångbryggor längs insida av brottet. Detta är för att förhindra möjligheten till livsfarliga hopp, samtidigt som det skapar en härlig promenad med ett trädäck längst in i hörnan. Det finns även möjlighet till sjöbodar längs promenadstråket.

Nästa steg innebär att anlägga en hamn med ca 130 båtplatser. Då behöver brottet förbindas med havet, vilket kan ske antingen genom en förbindelse till Grötviks befintliga innerhamn eller genom en öppning rakt ut i havet.

Dessa skisser ska ses som ett diskussionsunderlag om en vision för att utveckla området.

Förslaget har godkänts av Teknik- och Fritidsnämnden i kommunen under våren 2011 och ligger i skrivande stund (april 2011) hos kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommentera gärna nedan.

 

En Kommentar

 1. morgan svensson
  Publicerad 2012-08-09 kl 10.12 | Permalänk

  detta ser fantastiskt trevligt ut. vi har ju en dålig skärgård så detta hade verkligen höjt mysfaktorn för båtlivet i halmstad.alt.2 verkar vara den ”enklaste” lösningen. /Morgan

 • Öppettider

 • Ställplatser

  Ställplatserna för husbilar är stängda för säsongen, öppnar 1 maj

 • Sjösättningsramp


 • 5,5 km/h

 • Aktuell lokal tid

  Webbkamera Webbkamera
 • Grötviks webb är gjord av
  Montania