Värdegrund

Värdegrund för Grötviks Segelsällskap.

 • Vi delar med oss av kunskaper och hjälps åt att utveckla klubben.
  • Genom att vi ser positivt på nya idéer och uppmuntrar medlemmar att komma med förslag och lösningar.
 • Vi hjälper varandra och är välkomnande för nya medlemmar.
  • Genom att vi svarar på frågor, ger tydlig information och ser till att alla får vara med.
 • Vi bemöts och bemöter alla på ett respektfullt sätt.
  • Genom att vi ska motverka diskriminering och bemöta de vi möter i hamnen med respekt oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 • Vi tar ansvar för att hamnen ska vara trygg och attraktiv.
  • Genom att vi vårdar och aktsamt använder hamnens anläggningar och utrustning samt håller god ordning inom hamnområdet.
 • Vi har ett gemensamt ansvar att alla ska trivas.
  • Genom att vi säger hej till varandra och ser till alla människors lika värde.
 • Vi värnar om miljön.
  • Genom att vi följer föreningens miljöregler enligt GSS ordningsföreskrifter.

Den som upplever sig utsatt för trakasserier i någon form ska klart och tydligt säga ifrån till den som trakasserar. Den utsatte kan ta upp detta med GSS styrelse. Alla medlemmar har ett moraliskt ansvar att säga ifrån när någon blir trakasserad.
Det är Styrelsen som tar emot anmälan och som ytterst ansvarar för att utvärdera händelsen.
Om medlem vid upprepade tillfällen bryter mot GSS värdegrund kan GSS medlemmar välja att utesluta medlemmen ur föreningen enligt föreningens stadgar.

Styrelsen 2022-12-07, senast uppdaterad 2023-09-13

 • Begränsat djup

  Trots muddring är det begränsat djup i hamninloppet på grund av sanddrift. Var försiktig med djupgående båtar och kontrollera aktuellt vattenstånd.

 • Öppettider

  Hamnvärd finns tillgänglig för besök:

  Måndagar kl. 9-13
  Onsdagar kl. 15-19
  Fredagar kl. 9-13 (ojämna veckor)
  Lördagar kl. 9-13 (jämna veckor)

  Skicka e-post eller ring för kontakt.
  Registrera mobil och
  e-postadress här
  .

 • Ställplatser

  Betala gästavgift för båt eller husbil efter kl 11 i automat vid hamnkontoret eller appen Gomarina

 • Sjösättningsramp


 • 5,5 km/h

 • Aktuell lokal tid

  Webbkamera Webbkamera
 • Grötviks webb är gjord av
  Montania