Vakthållning

I båtplatsinnehavet ingår enligt medlemsbeslut plikt att gå vakt en natt per säsong. Vaktlista skickas ut till berörda medlemmar i början av säsongen. Huvudregeln är att de som har båtplats går sin vaktgång själva för att vara delaktig i föreningens verksamhet. En ideell förening bygger på att medlemmarna ställer upp och hjälps åt med den gemensamma verksamheten.

Om du inte har möjlighet att gå vakt på ditt tilldelade datum kan du i första hand byta med någon annan medlem, eller anlita någon ersättare som är villig att gå vakt mot ersättning som görs upp mellan medlemmen och ersättaren. Lämplig nivå på ersättningen är 700 kr. Observera att du själv ansvarar för att någon går i ditt ställe och för att din vaktkompis inte blir övergiven. Byten anmäls till hamnkontoret så att datumen stämmer.

 • Här finns vaktbokningen där du själv kan logga in och välja datum att gå vakt under en begränsad period innan säsongen börjar.
 • Korrigera telefon eller mobilnummer? Registrera här.
 • Här finns aktuell vaktlista med båtplatser och datum.

Vaktersättare

Nedan återfinns de av GSS  utsedda och lämpliga personer att ersätta vid förhinder att utföra sin vakt. Ring vem som helst av dem som kan hjälpa till.
Samtliga har god kännedom om hamnen och vakttjänstgöringen.

 • Henrik Jeppsson 0739-230973
 • Eva Johansson 0704-797433
 • Lars Håkansson 0730-263546
 • Niclas Nilsson 0706-176270
 • Ted Eriksson 072-7189977

Om man uteblir från sin vaktgång utan att ha tagit sitt ansvar och ordnat ersättare debiteras man en särskild pliktavgift på 1500 kr. Dessutom lämnar du din vaktkompis
ensam med sitt vaktpass vilket inte är speciellt trevligt.

 • Begränsat djup

  Trots muddring är det begränsat djup i hamninloppet på grund av sanddrift. Var försiktig med djupgående båtar och kontrollera aktuellt vattenstånd.

 • Öppettider

  Hamnvärd finns tillgänglig för besök:

  Måndagar kl. 9-13
  Onsdagar kl. 15-19
  Fredagar kl. 9-13 (ojämna veckor)
  Lördagar kl. 9-13 (jämna veckor)

  Skicka e-post eller ring för kontakt.
  Registrera mobil och
  e-postadress här
  .

 • Ställplatser

  Betala gästavgift för båt eller husbil efter kl 11 i automat vid hamnkontoret eller appen Gomarina

 • Sjösättningsramp


 • 5,5 km/h

 • Aktuell lokal tid

  Webbkamera Webbkamera
 • Grötviks webb är gjord av
  Montania