Vad hände med Bryggcaféet?

Bryggcaféet på öppningsdagen 6 juni 2010

Bryggcaféets plats hösten 2018

Under hösten 2018 har Bryggcaféet avvecklats och både byggnad och trädäck tagits bort. Kvar är bara ett stenröse, och det är verkligen en sorglig syn. Anledningen till detta är att kommunen upptäckt att bygglov saknades, och att byggnadsnämnden därför beslutat att olovlig byggnation skulle tas bort.

Det som har hänt med Bryggcaféet är verkligen tragiskt. Grötviks Segelsällskaps styrelse och ordföranden personligen har ända från början uppmuntrat och på olika sätt stöttat Bryggcaféets verksamhet. Allt från café till seglarskola och inte minst alla intressanta föredrag som Bryggcaféets Anders Widén lockat till hamnen har varit till stor glädje för GSS medlemmar och allmänheten. 

GSS var tvungna att säga upp avtalet med såväl Bryggcaféet som övriga verksamheter med liknande arrendeavtal eftersom kommunen i sin tur sagt upp GSS nyttjanderättsavtal. Därför kan GSS inte ha avtal med andra parter eftersom villkoren i ett nytt avtal med kommunen inte är kända, och det är inga konstigheter att avtal sägs upp i liknande situationer. Detta har dock inget samband med att kommunen upptäckte att bygglov för Bryggcaféet saknades, trots att Bryggcaféet i arrendeavtalet med GSS förbundit sig att skaffa nödvändiga tillstånd.

Bryggcaféets Anders Widén har i samband med detta spridit osanna rykten och påståenden om någon form av maskopi mellan kommunen, skatteverket och GSS för att ”få bort Bryggcaféet”, en smutskastning av både GSS styrelse och ordföranden Sven Palmkvist personligen samt andra namngivna myndighetspersoner. Sådana rykten finns det definitivt ingen grund för utan det är rakt igenom falska påståenden. Tvärtom har GSS hela tiden stöttat och uppmuntrat Bryggcaféets verksamhet. 

Bakgrund till händelseutvecklingen kring Bryggcaféet

 2009 började Anders Widén diskutera med Grötviks Segelsällskap om att etablera ett café och styrelsen var mycket positiv till detta med tanke på att vi vill utveckla Grötvik, och det har varit positivt på många sätt. GSS kunde träffa en överenskommelse med caféet med stöd av nyttjanderättsavtalet med Halmstads Kommun. I avtalet framgår att GSS arbetar för att successivt utveckla hamnen, och i detta arbete ingår bland annat tankar om att kunna etablera service i form av servering och försäljning av dagligvaror till bland annat gästande båtar och egna medlemmar. Flera platser i området kan komma i fråga för detta. Halmstads kommun är informerade om GSS planer. I det fall service eller annan verksamhet kommer att etableras inom GSS område äger GSS rätt att i samråd med kommunen genom Tekniska förvaltningen att teckna erforderliga avtal med aktuella entreprenörer. 

När det gäller frågan om allmän plats som finns i planområdet har det kommunicerats med Tekniska kontoret vad GSS har rätt att upplåta. Kommunen själv upplåter exempelvis sådan mark till olika stugor som finns inom området.

Arrendeavtalet med Bryggcaféet skrevs 1 juni 2010 och på nationaldagen den 6 juni premiäröppnade Bryggcaféet. I avtalet framgår att GSS äger rätt att teckna erforderliga arrendeavtal i samråd med kommunen, och att arrendatorn bekostar och svarar själv för att inhämta erforderliga myndighetstillstånd, till exempel bygglov och miljö- och hälsa. GSS lovade för att stötta verksamheten att bidra med materialkostnaden för trädäcket som skulle uppföras, och att trädäcket då skulle vara GSS egendom. 

GSS har varit behjälpligt med el- och vattenanslutning för Bryggcaféet, och om arrendatorn önskar nyttja utrustning som är GSS egendom ska tillstånd för detta inhämtas i förväg från GSS genom Hamnkaptenen som har befogenhet att bevilja sådant. GSS har alltså ställt upp och hjälpt verksamheten på flera sätt. 

Sedan 2014 har arrendet varit kostnadsfritt genom att Bryggcaféet som motprestation bistått GSS med service till gästande båtar och husbilar. 

Arrendatorn ville sedan utöka caférörelsen med bland annat inglasning vilket GSS var positiva till under förutsättning att erforderliga bygglov söktes av arrendatorn. 

Jolleskolan har bedrivits i Bryggcaféets regi på ett föredömligt sätt, och i en överenskommelse som träffades 2017 skulle GSS bekosta den verksamheten med 13600 kr. Avtalet elever blev dock endast mindre än hälften av det som Bryggcaféet presenterat i budget för den verksamheten, vilket orsakade GSS en förlust på 8500 kr. 

GSS nyttjanderättsavtal sades upp av kommunen under 2018 och med anledning av att framtida förutsättningar för GSS inte är kända sade GSS upp arrendeavtalet med Bryggcaféet. 

Under 2018 fick GSS veta att bygglov för Bryggcaféets byggnad, terasserade trädäck och skärmväggar inte var sökt. Bryggcaféet hade alltså skriftligen förbundit sig i arrendeavtalet med GSS att söka bygglov för verksamheten men ändå inte gjort detta. 

Byggnadsnämndens beslut var då att olovlig byggnation skulle bort.   

Anders Widén har i samband med detta spridit osanna rykten och påståenden om någon form av maskopi mellan kommunen, skatteverket och GSS för att ”få bort Bryggcaféet”, en smutskastning av både GSS styrelse och ordföranden Sven Palmkvist personligen samt andra namngivna myndighetspersoner. Sådana rykten finns det definitivt ingen grund för utan det är rakt igenom falska påståenden. 

Ordföranden har alltsedan Bryggcaféets tillkomst berömt verksamheten när den kommit på tal i hans kretsar. Det går inte att se vad Sven Palmkvists politiska uppdrag i byggnadsnämnd och kulturnämnd har med saken att göra, då han inte har deltagit vid sammanträden där byggnadsnämnden behandlat ärenden om Bryggcaféet, och kulturnämnden har definitivt ingenting med detta att göra. 

Ordföranden har bett om en dementi av de osanna rykten och påståenden om GSS och Sven Palmkvist som Anders Widén spridit i olika kretsar bland annat i mail till sina kunder. Det är en smutskastning som verkligen är ett lågvattenmärke. Det har även förekommit osakliga anklagelser mot GSS i insändare och i sociala medier. Någon dementi har inte gjorts. 

Det har förts fram många kritiska synpunkter av skiftande slag till GSS styrelse på hur Bryggcaféets verksamhet har bedrivits, både från medlemmar och från allmänheten.

Det som har hänt med Bryggcaféet är verkligen tragiskt. GSS styrelse och ordföranden personligen har uppskattat verksamheten med ett café, seglarskola och inte minst alla intressanta föredrag som Anders Widén lockat till hamnen. 

Men ingångna avtal ska hållas, och det har inte gjorts. 

Detta inlägg är publicerat i Allmänt. Bokmärk permalänken. Trackbackar är avstängda men du kan lämna en kommentar.

2 Kommentarer

 1. Publicerad 2019-04-03 kl 11.49 | Permalänk

  Låt mig för ordningens skull ge ett genmäle även om det troligen som mitt inlägg på höstmötet 2018 kommer att förvanskas eller censureras.

  Avtal har inte hållits av GSS!

  1/ Varför sades BryggCaféets arrendeavtal upp per sista dec 2018 när GSS avtal utgår sista dec 2019?

  2/ Varför har GSS arrenderat ut mark mot avgift sedan 2010 på allmän plats som GSS inte disponerar över enligt Byggnadskontoret i Halmstad som står under överinseende av Byggnadsnämnden där Palmkvist varit ordinarie ledamot många år?

  3/ Varför sades seglarskolan upp? En väl fungerade utbildning som alla i hamnen uppskattat?

  Allt ovan utan en enda tel kontakt utan bara brevledes.

 2. Johan Sölve
  Publicerad 2019-04-11 kl 22.29 | Permalänk

  Svar på Widéns frågor:

  1) Avtalet sades upp eftersom förhandlingar om nytt avtal mellan GSS och kommunen var påbörjat, men har sedan fördröjts av kommunen.

  2) GSS disponerar marken enligt avtal med kommunen och har rätt att upplåta mark i samråd Tekniska förvaltningen. Ett sådant samråd skedde inför etableringen av caféet, och då hade kommunen inga invändningar mot upplåtelsen. Om bygglov för caféet hade sökts enligt givet och skriftligt löfte från Widén, hade ett ev fel då kunnat uppdagas.

  3) Seglarskolan sades upp eftersom intresset var för lågt med endast 5 1/2 deltagare istället för av Widén utlovade 12, vilket orsakade GSS en ekonomisk förlust.

  I och med detta avslutar GSS meningsutbytet med Widén, och önskar honom lycka till i hans nya verksamhet.

  Styrelsen för GSS

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Öppettider

  Hamnvärd vistas vanligtvis i hamnområde/hamnkontor

  1/5 – 18/6
  måndag-lördag kl 10-12

  19/6 – 30/6
  mån-fre 16-18, lör 10-12
  Midsommarafton, midsommardag 10-12

  1/7 – 20/8
  mån, ons, fre, lör kl 10-12
  tis, tors kl 16-18

  21/8 – 17/9
  måndag-lördag 10-12.

  Från 18/9
  fredag 10-12

  Skicka e-post eller ring för kontakt.
  Registrera mobil och
  e-postadress här
  .

 • Betala

  Betala gästavgift för båt eller husbil efter kl 11 i automat vid hamnkontoret eller appen Gomarina

 • Sjösättningsramp


 • 5,5 km/h

 • Aktuell lokal tid

  Webbkamera Webbkamera
 • Grötviks webb är gjord av
  Montania