Information till GSS medlemmar

Det är mycket som händer i Grötviksområdet och styrelsen vill passa på att informera om förhållanden som är viktiga att känna till för medlemmar. 

 • Parkering
 • Aktiviteter i hamnområdet
 • Arrendeavtalet kommunen
 • Märkning av båtar och ekipage
 • Arbetsgruppen
 • Bryggvärdar
 • Bemanning hamnkontoret
 • Efterlysning IT-kunnig

Parkering

Samfälligheten/skifteslaget som är markägare för området kring innerhamnen har beslutat avgiftsbelägga den stora parkeringsplatsen som ligger längs med havet bort mot Wakeparken. Detta ligger utanför GSS arrenderade område men i dialog med GSS har samfälligheten tillmötesgått våra önskemål genom att det kommer bli avgiftsfritt under två timmar så att medlemmar i innerhamnen som vill parkera på denna yta inte ska drabbas av en större merkostnad. Använd P-skiva vid parkering. 

Alla medlemmar har rätt att gratis parkera på de parkeringsplatser som är skyltade med “parkering endast för GSS medlemmar”. 

Vi vill uppmana alla medlemmar att respektera och hjälpa till så våra begränsade platser för parkering innanför bommen fungerar för bilar tillhörande medlemmar och stugägare. Utöver detta måste det finnas plats för bil och trailers för gästande båtar. Dessa hänvisas främst upp till långvården i mån av plats. 

Försök att parkera bilar så att de inte hindrar parkeringsmöjligheter för trailerekipage.

För medlemmar som har valt att förvara era trailers på området MÅSTE dessa vara märkta med er båtplatsnummer. Om märkning ej skett kommer det att debiteras med en avgift.

Aktiviteter i hamnområdet

 • Seglarskola i Grötvik arrangeras av Halmstad Segelsällskap och kommer äga rum vecka 30. Seglarskolan är fulltecknad sedan länge. 
 • Tylö Fyrdag 31/7 med 7/8 som reservdag. Två ribbåtar kommer att    sjösättas för utförande av båtturerna mellan Grötvik och Tylön. Läs mer
 • Västerhavsveckan besöker Grötvik 13/8 mellan ca 10-16 med information om Kattegatts miljö, nedskräpning i havet, spökgarn, invasiva arter samt Science Safari för barnen.  Läs mer.

Arrendeavtalet kommunen

GSS har nu tecknat ett nytt arrendeavtal med kommunen. Avtalet inkluderar numera både inner- och ytterhamnen och omfattar i stort sett samma ytor och villkor som i tidigare avtal. 

Styrelsens utgångspunkt i avtalet har varit att den ständigt ökande totala kostnaden för arrende, muddring med tillhörande tillstånd måste kommunen både ta ett ekonomiskt ansvar i samt konkret påbörja en plan för en långsiktig lösning då hamninloppet under framförallt de senaste åren förändrats.

Nytt i detta avtal är att parterna dvs GSS och Halmstad kommun är överens om tre viktiga punkter.

 • Muddringstillståndet till Länsstyrelsen hanteras av kommunen
 • Kostnader överstigande 250 tkr för muddring och tillståndsansökan kommer parterna diskutera en kostnadsfördelning 
 • Utredning kring långsiktig lösning kommer initieras av kommunen redan i höst där GSS kommer involveras

 GSS har under pågående förhandlingar med kommunen skapat en bra dialog där kommunen är införstådd med att GSS måste ha ekonomiska förutsättningar för att fortsatt bedriva en fungerande ideell båtklubb.

Märkning av båtar och ekipage

Då vi har stort tryck på efterfrågan av båtplatser och det också är av stor vikt att kunna identifiera ägare till båten MÅSTE din båt vara märkt med ditt båtplatsnummer på ett synligt sätt. Kontroll av detta kommer löpande ske under sommaren. I de fall märkning saknas kommer avgift debiteras.

Arbetsgruppen

Under våren har ett gäng ideella krafter bildat en arbetsgrupp för hantering av mindre reparationer och underhåll i hamnområdet. Arbetsgruppen hjälper även till med frågor inom hamnen såsom båtplatser mm. Vid hamnkontorets postlåda kan man lämna felanmälningar som då bearbetas av arbetsgruppen. Glöm inte att du behöver lämna ditt namn och telefonnummer för återkoppling.

Bryggvärdar

Nya bryggvärdar för några av våra bryggor är på gång vilket känns väldigt roligt. I slutet av augusti kommer vi planera för en sammankomst med våra bryggvärdar tillsammans med arbetsgruppen där tankar kring samverkan och stöttning av varandra bla kommer diskuteras.

Bemanning hamnkontoret

Efter att vår hamnkapten Dan Carlsson valt att avsluta sin anställning som hamnkapten har vi fördelat delar av hamnkaptenens uppgifter mellan arbetsgruppens medlemmar. 

Delar av det administrativa arbetet har fördelats till vår kassör.

Tillgängligheten på hamnens telefon har ändrats till måndag-lördag mellan 10-12. Telefonen hanteras av någon från arbetsgruppen eller vår sommarvikarie som under dessa tider vistas på kontoret eller i hamnområdet.

Efter säsongen slut kommer vi utvärdera behovet av hamnkapten. 

Efterlysning IT-kunnig

Vi söker en medlem som kan ”det här med data” och är villig att avlasta och hjälpa till ideellt med föreningens behov för nätverk, datorunderhåll etc. Hör av dig till hamnen@grotvik.se. 

 

Detta inlägg är publicerat i Allmänt. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
 • Begränsat djup

  Trots muddring är det begränsat djup i hamninloppet på grund av sanddrift. Var försiktig med djupgående båtar och kontrollera aktuellt vattenstånd.

 • Öppettider

  Hamnvärd finns tillgänglig för besök:

  Måndagar kl. 9-13
  Onsdagar kl. 15-19
  Fredagar kl. 9-13 (ojämna veckor)
  Lördagar kl. 9-13 (jämna veckor)

  Skicka e-post eller ring för kontakt.
  Registrera mobil och
  e-postadress här
  .

 • Ställplatser

  Betala gästavgift för båt eller husbil efter kl 11 i automat vid hamnkontoret eller appen Gomarina

 • Sjösättningsramp


 • 5,5 km/h

 • Aktuell lokal tid

  Webbkamera Webbkamera
 • Grötviks webb är gjord av
  Montania