Ordning i mastskjulet

Segelbåtsägare i Grötvik.

För ett antal år sedan skedde en fördelning av platser i mastskjulet för att råda bot på den röra som då rådde. Nu har det gått ett antal år sedan dess. Nya segelbåtar har tillkommit och några har försvunnit. Det är därför angeläget att åter få ordning i mastskjulet för att undvika nuvarande oreda och irritationer.

Läs mer nedan.

Det kommer att gå till på följande sätt:

Om Du vill ha din mast i mastskjulet hösten 2022 skall du själv mäta längden på din mast inklusive antenner etc i toppen. Ange även om du har fast monterad skrymmande utrustning som radar, TV-antenn, fasta spridare etc samt om du har rullmast.

Maila informationen till hamnen@grotvik.se och ange ditt namn, båtplatsnummer och mastlängd.

Svar måste ha inkommit senast 1 april 2022.

Den som inte svarat bedöms inte ha behov av plats för masten i mastskjulet 2022.

Efter sista sjösättningen kommer mastskjulet att städas och rensas från skrot. Omärkta eller okända master kommer att plockas ner. Har Du omärkt mast och vill ha den kvar under sommaren/hösten måste Du märka den med namn och längd.

Masthyllorna kommer sedan att märkas upp och masterna fördelas utifrån principen – de längsta/tyngsta längst ner och sedan i löpande ordning med de kortaste/lättaste högst upp.  I vissa fall kan två mindre master läggas på samma hylla eller en kortare mast jämte en längre.

Förändringar i segelbåtsbeståndet kan över tid medföra enstaka platsbyten. 

Masten skall vara märkt i mastfoten med namn och båtplatsnummer. Det räcker med en remsa ”målartejp” om du inte har eller vill märka på annat sätt.

Varje segelbåtsägare kommer att få ett mail om sin plats i mastskjulet i god tid före upptagningen. En förteckning över platserna kommer dessutom att anslås i mastskjulet.

Har Du frågor eller funderingar maila till hamnen@grotvik.se.

Göran Westergren på uppdrag av styrelsen

2021-11-22

Detta inlägg är publicerat i Allmänt. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
 • Begränsat djup

  Trots muddring är det begränsat djup i hamninloppet på grund av sanddrift. Var försiktig med djupgående båtar och kontrollera aktuellt vattenstånd.

 • Öppettider

  Hamnvärd finns tillgänglig för besök:

  Måndagar kl. 9-13
  Onsdagar kl. 15-19
  Fredagar kl. 9-13 (ojämna veckor)
  Lördagar kl. 9-13 (jämna veckor)

  Skicka e-post eller ring för kontakt.
  Registrera mobil och
  e-postadress här
  .

 • Ställplatser

  Betala gästavgift för båt eller husbil efter kl 11 i automat vid hamnkontoret eller appen Gomarina

 • Sjösättningsramp


 • 5,5 km/h

 • Aktuell lokal tid

  Webbkamera Webbkamera
 • Grötviks webb är gjord av
  Montania