Kallelse årsmöte 2022

Som medlem i GSS kallas Du härmed till ordinarie årsmöte 2022.

Tid: Lördagen den 26 mars 2022 kl 10.00
Plats: Söndrums Folkets hus.

Möteshandlingar publiceras här inför mötet och kompletteras efter hand.

Detta inlägg är publicerat i Allmänt. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.

2 Kommentarer

 1. Publicerad 2022-03-11 kl 09.27 | Permalänk

  Förutsätter att vid årsmötet under ”21 Övrigt”, frågor kan ställas både skriftligen i förväg och muntligen vid mötet, något som saknades i dagordningen för höstmötet 2021.

 2. Publicerad 2022-03-20 kl 10.49 | Permalänk

  Prissättning för nyttjande av Grötviks hamn som angöring

  Bakgrund; Under flera år kunde BryggCafeet nyttja bryggan inom sitt av GSS utarrenderade (olagligt) område för angöring av gäster och GSS medlemmar till BryggCafeet samt den ideella verksamheten Fyrdagens transporter till Tylön, ofta ombesörjda mot ersättning av GSS medlemmar en gång årligen. Efter att några medlemmar (identifierade) självsvåldigt blockerade verksamhetens båtrörelser 2018 genom att förtöja sina båtar där utan Hamnkaptenens medgivande gav han omgående tillstånd till att den kunde genomföras från krankajen och där fortsätter den till dags dato.

  En styrelsesmedlem i GSS lovade muntligen att detta förfarande skulle fortsätta utan kostnad men detta har inte infriats efter 2020.

  Prissättning; Ingen avgift (t om 2018) – 1500 kr ( 2019) – ingen avgift (2020) – 5000 kr (2021)

  Kommentar; Vi (Svenska Fyrsällskapets vänner för stöd av Tylö Fyr och Fyrkulturen på ön) ställdes några veckor före Fyrdagen 2021 inför ett ultimatum att betala 5000 kr i FÖRSKOTT av ordföranden i en mindre angenäm email/sms kommunikation trots mitt över 20-åriga medlemskap i GSS tvingades att acceptera. Fakturan 1500 kr utställd till transportören utan vår kännedom om den erlagts eller inte trots att ordföranden i sin kommunikation gjorde gällande att så inte var fallet och var en anledning till kravet på förskottsbetalning efter att först inte känt till dess existens. 

  Frågor; I ovan refererade kommunikationen påstods att alla som utnyttjar hamnens faciliteter typ bryggor för kommersiell verksamhet fr om säsongen 2021 ska betala 5000 kr men vi har konstaterat att det tycks bara gälla oss varför följande frågor ställs till GSS styrelse inför Årsmötet 2022;

  1/ Hur kalkyleras priset nyttjande Grötviks hamn som angöring?
  2/ Kommer det att ändras?
  3/ Varför har det ändrats från 0 till 1500 kr till 5000 kr?
  4/ Varför debiteras så vitt vi känner till bara Fyrdagens verksamhet? 
  5/ Om inte, vilka ytterligare hamnaktiviteter har debiterats?
  6/ Är det GSS policy att förskottsdebitera eller bara gällande Fyrdagen?
  7/ Varför anses Fyrdagens aktivitet i hamnen kommersiell?

  Vi har inget emot att en skälig avgift tas ut för nyttjande av vår gemensamma egendom men klara regler måste finnas. Vi ser därför fram emot svar på dessa frågor senast vid årsmötet som ska noteras i årsmötes protokoll så vi medlemmar har en praxis att följa inför Fyrdagen 2022 som genomförs enligt tidigare vad avser hamnen i Grötvik, en kommunalt skattefinansierad allmänhetens anläggning.

  För Tylöfyrens vänner,

  Anders Widén
  GSS MEDLEM nr 411 

 • Begränsat djup

  Trots muddring är det begränsat djup i hamninloppet på grund av sanddrift. Var försiktig med djupgående båtar och kontrollera aktuellt vattenstånd.

 • Öppettider

  Hamnvärd finns tillgänglig för besök:

  Måndagar kl. 9-13
  Onsdagar kl. 15-19
  Fredagar kl. 9-13 (ojämna veckor)
  Lördagar kl. 9-13 (jämna veckor)

  Skicka e-post eller ring för kontakt.
  Registrera mobil och
  e-postadress här
  .

 • Ställplatser

  Betala gästavgift för båt eller husbil efter kl 11 i automat vid hamnkontoret eller appen Gomarina

 • Sjösättningsramp


 • 5,5 km/h

 • Aktuell lokal tid

  Webbkamera Webbkamera
 • Grötviks webb är gjord av
  Montania