Årsmöte/höstmöte 28 november

På grund av den pågående coronapandemin har vårens årsmöte inte kunnat hållas utan har blivit uppskjutet. Nu är det dags för årsmöte och höstmöte vid samma tillfälle. Årsmötet startar kl 10.00 och höstmötet hålls därefter.

Tid: lördag 28 november 2020 kl 10.00
Plats: Foajéscenen, kulturhuset Najaden, Fiskaregatan 21.
OBS! Mötet hålls digitalt via Zoom. Läs mer

Dagordning och möteshandlingar enligt nedan, kompletteras efter hand.

Inlägget är uppdaterat 2020-11-26

Årsmöte 2020

Höstmöte 2020

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Bomupptagning

Lördagen den 31/10 kl. 9.00 är det planerat för upptagning av bommar.
Observera att båtar som fortfarande ligger förtöjda vid bommarna måste flyttas,
det går t.ex. att flytta till brygga 4 där det finns tomma platser.
De bryggor som berörs är:  brygga 1, 2, 3, 5, 8 (insida), 9 och 10.
Brygga 2: Jämna nummer börjar kl. 9.00 och ojämna nummer kl. 9.30.
Brygga 10: kl 10.00.

Har ni frågor kontakta respektive bryggvärdar.
Vi hoppar över den gemensamma fikan i år med tanke på Corona pandemin.

Väl mött!

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Höst i Grötvik

Redan september, vart tog den här sommaren vägen?
Hösten är på ingång och det är nu dags att planera för upptagning av båtar.

 • Upptagning av båtar med kranbilen sker i år vid tre tillfällen, boka i god tid via mail eller sms till hamnkontoret:
  18/9,   15 tider
  26/9,  15 tider
  10/10, 15 tider
 • Dag och tid för i ordningsställande av vaggor och städkväll är ännu bestämd
 • Datum för upptagning av bommar är ännu inte fastställda
  Återkommer med mer info senare
Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Hjärtstartare

Nu finns en hjärtstartare på plats i Grötvik.
Den är placerad inne i Klubbhuset, direkt till vänster innanför ytterdörren.
Hjälp gärna till att informera om detta till medlemmar i GSS och stugföreningen.

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Gästplatser – ej bokningsbara

Hej alla trevliga båt- och husbilsgäster.
Då vi endast har ett fåtal gästplatser för båtar och ett begränsat antal
ställplatser för husbilar vill vi göra er uppmärksamma på att dessa
inte går att förhandsboka.

Önskar er alla en härlig sommar.
Välkomna till Grötvik och GSS.

 

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Båtplats-/trailer etiketter

Årets märklappar finns nu för avhämtning på hamnkontoret.

Utlämning kommer i första hand att ske lördagen den 2/5 och 16/5 mellan kl. 8.00-14.00.
Det går även att hämta ut märklapparna då hamnkontoret är bemannat (helgfria fredagar fr.o.m 1/5, kl 7.00-15.00)
eller efter överenskommelse med hamnkaptenen.

Alla båtar ska förses med märklapp som ska sitta väl synlig från bryggan.
Även vaggor, vagnar och trailers som förvaras inom hamnområdet måste vara försedda med märklappar. 
Enl. beslut taget på höstmöte 2015-11-21 kommer avgift på 500 kr debiteras båtplatsinnehavare för båt
respektive vagga, vagn eller trailer som saknar märkning med innehavarens båt-/trailerplatsnummer.
Trailers som inte är märkta kan komma att transporteras bort.

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Seglarskola i Grötvik

I sommar blir det åter seglarskola i Grötvik! HSS Optimistkurs vecka 30 förläggs till Grötvik och det är vi mycket glada för.
Läs mer och anmäl.

Publicerat i Segling | Lämna en kommentar

Bra jobbat

Idag har vi lagt i alla bommar.
Ett stort tack till alla som ställde upp och gjorde det möjligt att påbörja ännu en ny båtsäsong.

 

Publicerat i Allmänt | 1 Respons

Bommar 4/4

Iläggningen av bommarna den 4/4 kommer att göras som planerat om inget annat meddelas.

Men i den situation som råder med Corona viruset ber vi er som är i någon riskgrupp
eller känner minsta oro för att delta att stanna hemma.
Självklart stannar du hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber.
Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Vi som kommer att vara på plats den 4/4 måste respektera vissa riktlinjer, t.ex hålla
avstånd till varandra i den mån det går, inte ha fysisk kontakt, vi fikar inte heller tillsammans
den här gången.

 

 

 

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Muddring

Den årliga muddringen av hamninloppet och valda områden i
hamnbassängen kommer att ske under vecka 12.

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Iläggning av bommar och sjösättning

Nu närmar vi oss båtsäsongen 2020 och planering för vårens aktiviteter är i full gång.

Vi lägger i bommarna följande datum om vädret tillåter:

Fredagen    den  3/4,  kl.  9.00   Brygga 6 (kranbilen är på plats) och brygga 8-utsida
Lördagen    den   4/4,  kl.  9.00   Brygga 1, 2, 3, 5 och 10, samt brygga 8insida och brygga 9

Påminnelse via SMS skickas ut.
Vid frågor kontakta respektive bryggvärd.

Sjösättning med kranbil:
Fredagen den 17/4, lördagen den 2/5 samt lördagen den 16/5, (ca 15-20 tider per datum).
Boka i god tid via hamnkontoret, senast den 13/4, då fördelningen av tiderna måste
stämmas av med kranbilsföraren.
OBS!  Tänk på att sjösättningstiderna är ca tider då förskjutning av tiderna förekommer av olika anledningar.

Sjösättning med Grötviks stationära kran görs efter överenskommelse med Hamnkontoret.
OBS!   Avgift 300:-,  betalas direkt på plats.

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Årsmöte 21 mars – skjuts upp

Uppdatering: Med anledning av coronavirusets framfart och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har styrelsen beslutat att skjuta upp årsmötet.
Nytt datum meddelas senare.

Ta hand om er!

 

Som medlem i Grötviks Segelsällskap kallas du till föreningens årsmöte enligt följande:

Tid: Lördagen den 21 mars 2020 kl 10.00
Plats: Folkets hus, Söndrum

Möteshandlingar (kompletteras efter hand):

Medtag gärna önskade utskrifter till mötet.
Efter mötet serveras kaffe och bulle.

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Bastu i Grötvik

Det verkar finnas intresse av att få till en Bastu på något sätt i Grötvik. Agneta och Folke tog upp frågan på höstmötet och har nu skrivit ett upprop för att få igång en arbetsgrupp om detta.

Ta del av deras information och kontakta dem om du är intresserad!

Läs mer »

Publicerat i Allmänt | 5 Responser

Markarbeten på ”Långvården”

Inom de närmsta dagarna kommer vi att påbörja markarbeten uppe på
planen ovanför stugområdet, den s.k. ”Långvården”.
Framkomligheten kan därför vara delvis begränsad under tiden som
arbetet pågår.

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Bomupptagning – nytt datum

Vi gör ett nytt försök att plocka upp bommarna.

Lördagen den 16/11 kl. 9.00 är det nya datumet för upptagning av bommar.
Observera att båtar som fortfarande ligger förtöjda vid bommarna måste flyttas,
det går t.ex. att flytta till brygga 4 där det finns tomma platser.
De bryggor som berörs är:  brygga 1, 2, 3, 5, 8 (insida), 9 och 10.
Brygga 2: Jämna nummer börjar kl. 9.00 och ojämna nummer kl. 9.30

Har ni frågor kontakta respektive bryggvärdar.
Fika kommer att finnas i klubbhuset.

Väl mött!

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Höstmöte 9 november

Som medlem i GSS kallas Du härmed till ordinarie höstmöte.

Tid: Lördagen den 9 november 2019 kl 10.00
Plats: Söndrums Folkets hus.

Dagordning och ev övriga handlingar finns nedan. Vid mötet ska fyllnadsval av en ordinarie ledamot till valberedningen göras.

Notera att den 21 november kl 19.00 har vi vår traditionella Ärtsoppekväll då Pelle Hörmander håller föredrag. Pris 120 kr/person betalas vid bindande anmälan genom swish till 123 311 1796 (GSS), märkes ”Ärtsoppa” och namn, senast den 12/11. Lokal är vårt klubbhus i hamnen. Utrymmet är begränsat till 40 personer varför ”först till kvarn” gäller.

Välkomna!

Styrelsen

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Årets Ärtsoppa

Torsdagen den 21 november, kl. 18.30 avnjuter vi årets ärtsoppa i GSS Klubbstuga i Grötvik.
Kvällens gästföreläsare är Pelle Hörmander.

Pris 120:-/person
Bindande anmälan genom swish till 123 311 1796, märkes ”ärtsoppa”, senast den 12/11.

Först till kvarn gäller då antalet är begränsat till 40 personer
Välkomna!

.

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Höstarbete i hamnen

Som några av er kanske redan har sett har vi påbörjat renovering av bryggorna.
Underhållsarbetet kommer att pågå löpande under hösten-19 och våren-20.
Till vår hjälp med detta har vi anlitat Anton Karlsson på T-hus.
Brygga 7 och anslutningsbryggan i innerhamnen ser så här fina ut nu.

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Bomupptagning

Lördagen den 26/10 kl. 9.00 är det planerat för upptagning av bommar.
Observera att båtar som fortfarande ligger förtöjda vid bommarna måste flyttas,
det går t.ex. att flytta till brygga 4 där det finns tomma platser.
De bryggor som berörs är:  brygga 1, 2, 3, 5, 8 (insida) och 10.
Brygga 2: Jämna nummer börjar kl. 9.00 och ojämna nummer kl. 9.30

OBS! Brygga 9 tar upp bommarna lördagen den 16 november.

Har ni frågor kontakta respektive bryggvärdar.
Fika kommer att finnas i klubbhuset.

Väl mött!

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Miljöstationen

P.g.a ökade miljökrav och därtill orimliga avgifter vad gäller hantering och hämtning
av riskavfall (oljespill, färgburkar, färgrester, batterier m.m.) har vi beslutat att
stänga den del av miljöstationen som tidigare var avsedd för detta ändamål.
Det är nu var och ens skyldighet att ta vara på sitt eget avfall och se till att det
hamnar på rätt ställe, d.v.s. på någon av Återvinningscentralerna i kommunen.

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar
 • Öppettider

  Hamnvärd vistas vanligtvis i hamnområde/hamnkontor måndag-lördag kl 10-12.
  Skicka e-post eller ring för kontakt.
  Registrera mobil och
  e-postadress här
  .

 • Betala

  Betala bomöppning för sjösättning
  www.grotvik.se/bom

  Betala gästavgift för båt eller husbil efter kl 11 i automat vid hamnkontoret eller appen Gomarina


 • 5,5 km/h

 • Aktuell lokal tid

  Webbkamera Webbkamera
 • Grötviks webb är gjord av
  Montania