Trailers

P.g.a  den rådande situationen med det pågående bygget av den nya servicebyggnaden
och platta för gråvatten tömning på motsatt sida av Grötviksvägen, ber vi er respektera
att det är förbjudet att ställa båttrailers på parkeringsplatser och grönområden.

Märkta trailers kan ev. ställas på ”långvården” i mån av plats.
Omärkta trailers kommer forslas bort.

 

 

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Sjösättning

Skärtorsdag 18/4  FULLT
Lördag 4/5             FULLT
Lördag 18/5           Tider kvar

Var på plats i god tid!
De tider som lämnats vid bokningen är ungefärliga tider, allt kan ju hända,
det kan gå snabbare eller ta längre tid.

 

 

 

 

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Vårarbete

Några av vårens projekt börjar så smått bli färdiga.
Stort tack till er som jobbat med detta.

 • Byte av flytelement på förtöjningsbommar brygga 5
 • Nya picknick-bord
 • Ny GSS-skylt på klubbhuset

 

 

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Kristi himmelfärdseskader

Vi var några båtmänniskor från Grötvik, Halmstads Segelsällskap och Skallkroken som träffades nyligen för att lyssna på intresset för framtida båteskadrar. Då vi redan på första spontanträffen blev 11 “båtar” så är vi alla övertygade om att det finns ett stort intresse av att vara tillsammans på sjön och mötas i hamnar för att umgås. Både seglare och givetvis även motorbåtar är välkomna. Segla långt eller kort har ingen betydelse. Erbjuda varandra tips och råd samt den gemensamma känslan av man är fler på havet kan hjälpa många att steget utanför Laholmsbukten och ha trevligt tillsammans på målet.

Första eskaderhelgen kommer att äga rum Kristi himmelfärdshelgen torsdag till söndag den 30/5 – 2/6. Färden går söderut först till Torekov och fortsätter nästa dag runt Kullen längs svenska kusten och sedan sydväst till Hornbæk.

Läs mer och anmäl dig till e-postlista för att hålla dig informerad framöver.

Uppdaterat: Anmäl dig till eskadern här

 

Båtar i Grötvik

Båtar i Grötvik.

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Nu är den gamla servicebyggnaden ett minne blott.

Efter många års väntan sattes i tisdags äntligen skopan i den gamla servicebyggnaden
Nu ser vi alla fram emot att följa byggnationen av den nya byggnaden.

 

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Iläggning av bommar och sjösättning

Nu närmar vi oss båtsäsongen 2019 och planering för vårens aktiviteter är i full gång.

Vi lägger i bommarna följande datum:
Lördagen    den   6/4,  kl 10.00   Brygga 8insida och brygga 9
Fredagen    den 12/4,  kl.  9.00   Brygga 6 (kranbilen är på plats) och brygga 8-utsida
Lördagen    den  13/4,  kl. 9 eller 10   Brygga 1, 2, 3, 5 kl 9.00 och 10 kl 10.00
Påminnelse via SMS skickas ut.
Vid frågor kontakta respektive bryggvärd.

Sjösättning med kranbil:
Torsdagen den 18/4, lördagen den 4/5 samt lördagen den 18/5, (ca 20 tider per datum).
Boka i god tid via hamnkontoret, senast den 15/4, då fördelningen av tiderna måste
stämmas av med kranbilsföraren.
OBS!  Tänk på att sjösättningstiderna är endast ca tider.

Sjösättning med Grötviks stationära kran görs efter överenskommelse med Hamnkontoret.
OBS!   Avgift 300:-,  betalas direkt på plats.

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Årsmöte 23 mars

Som medlem i Grötviks Segelsällskap kallas du till föreningens årsmöte enligt följande:

Tid: Lördagen den 23 mars, 2019, kl 10.00
Plats: Folkets hus, Söndrum

Möteshandlingar

Medtag gärna önskade utskrifter till mötet.
Efter mötet serveras kaffe och bulle.

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Händer i Grötvik

 

 • Inom de närmsta veckorna kommer Halmstad kommun påbörja rivningsarbetet av den gamla servicebyggnaden
  Framkomligheten inom området kan bli begränsad i samband med markarbeten och nybyggnation.
  Vänligen visa hänsyn under byggperioden.
 • 1-6 mars kommer  hamninloppet och valda delar av hamnbassängen muddras av Peder Madsen Rederi A/S
 • Datum för bom iläggning och sjösättning med mobilkran kommer att fastställas inom kort
Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Ny servicebyggnad i Grötvik

Nu när en ny VA-anslutning är inkopplad och klar och en separat gång- och cykelväg till Grötvik är färdig är det dags för nästa etapp i projektet som GSS kämpat för i flera år. Nuvarande servicebyggnad som tjänat ut sin roll kommer att rivas så fort som möjligt och en ny betydligt större byggnad kommer att uppföras på samma plats av kommunen. Det blir en 18 meter lång byggnad med gott om plats för både duschutrymmen och tvättstuga med kodlås, samt toaletter för allmänheten. Det blir även en utomhusdusch så att man kan skölja av sig efter bad i havet samt tömningsstation för husbilar.

Förhoppningen är att byggnaden ska stå klar i början av sommaren 2019. Grötviks Segelsällskap ser fram emot att kunna höja standarden i Grötvik för både gäster, medlemmar, stugägare och allmänheten och att slippa de tillfälliga lösningarna med bajamajor som varit de senaste åren. Det blir verkligen ett lyft för vår fina hamn!

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Lucia

Söndagen den 9 december kl. 10.00 träffas vi i klubbhuset för Luciafirande.
Det bjuds på kaffe, glögg och pepparkaka.

Välkomna!

 

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Vad hände med Bryggcaféet?

Bryggcaféet på öppningsdagen 6 juni 2010

Bryggcaféets plats hösten 2018

Under hösten 2018 har Bryggcaféet avvecklats och både byggnad och trädäck tagits bort. Kvar är bara ett stenröse, och det är verkligen en sorglig syn. Anledningen till detta är att kommunen upptäckt att bygglov saknades, och att byggnadsnämnden därför beslutat att olovlig byggnation skulle tas bort.

Det som har hänt med Bryggcaféet är verkligen tragiskt. Grötviks Segelsällskaps styrelse och ordföranden personligen har ända från början uppmuntrat och på olika sätt stöttat Bryggcaféets verksamhet. Allt från café till seglarskola och inte minst alla intressanta föredrag som Bryggcaféets Anders Widén lockat till hamnen har varit till stor glädje för GSS medlemmar och allmänheten. 

GSS var tvungna att säga upp avtalet med såväl Bryggcaféet som övriga verksamheter med liknande arrendeavtal eftersom kommunen i sin tur sagt upp GSS nyttjanderättsavtal. Därför kan GSS inte ha avtal med andra parter eftersom villkoren i ett nytt avtal med kommunen inte är kända, och det är inga konstigheter att avtal sägs upp i liknande situationer. Detta har dock inget samband med att kommunen upptäckte att bygglov för Bryggcaféet saknades, trots att Bryggcaféet i arrendeavtalet med GSS förbundit sig att skaffa nödvändiga tillstånd.

Bryggcaféets Anders Widén har i samband med detta spridit osanna rykten och påståenden om någon form av maskopi mellan kommunen, skatteverket och GSS för att ”få bort Bryggcaféet”, en smutskastning av både GSS styrelse och ordföranden Sven Palmkvist personligen samt andra namngivna myndighetspersoner. Sådana rykten finns det definitivt ingen grund för utan det är rakt igenom falska påståenden. Tvärtom har GSS hela tiden stöttat och uppmuntrat Bryggcaféets verksamhet. 

Läs mer »

Publicerat i Allmänt | 2 Responser

Vattenförsörjning

Fr.o.m. idag 30/10 har kommunen stängt av sommar vattnet.
Detta innebär att toaletter och dusch är stängda tillsvidare.
Det finns inte heller något vatten på bryggorna.
Vi avvaktar inkopplingen av vintervatten till Grötvik men i nuläget har vi inget
besked om när detta kommer att ske.

 

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Klen uppslutning

Tyvärr var det mycket klen uppslutning vid lördagens bomupptagning.

Jag vill därför speciellt rikta ett stort tack till de tappra medlemmar som alltid tar sitt
ansvar och ställer upp vid bomhanteringen.

Vi måste se över hur vi i fortsättningen ska hantera detta då det enligt GSS ordningföreskrifter gäller:

 • att delta vid upptagning och isättning av förtöjningsbommar
 • att utföra arbetsplikt i hamn- och uppläggningsanläggning

 

Dan Carlsson

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Årets ärtsoppa

I år äter vi ärtsoppa på Atelje Bastaskär. Lasse Ohlsson kommer att berätta om sjöfarten i Halmstad.

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Höstmöte 10 november

Som medlem i GSS kallas Du härmed till ordinarie höstmöte.

Tid: Lördagen den 10 november 2018 kl 10.00
Plats: Söndrums Folkets hus.

Dagordning och övriga handlingar finns nedan.

Nortera att den 15 november kl 19.00 på Bastaskär har vi vår traditionella ärtsoppekväll då Lasse Ohlsson kåserar om sjöfarten i Halmstad. Anmälan till hamnkontoret eller mail hamnen@grotvik.se.

Välkomna!

Styrelsen

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Ett steg i taget…

Som ni kanske redan märkt har den gamla murkna trappan vid klubbhuset
under hösten ersatts med en ny gjuten trappa.
Ett räcke är på gång för att underlätta och förbättra säkerheten.
Stort tack till de medlemmar som ställt upp och hjälpt till med bygget.

Vill även passa på att tacka för alla de små och stora ideella insatser,
i ur och skur vardag som helg, som görs av våra medlemmar.
Ingen nämnd och ingen glömd.
Tillsammans kan vi!

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Upptagning av förtöjningsbommar

Lördagen den 27/10 kl. 9.00 är det planerat för upptagning av bommar.
Observera att båtar som fortfarande ligger förtöjda vid bommarna måste flyttas,
det går t.ex. att flytta till brygga 4 där det finns tomma platser.
De bryggor som berörs är:  brygga 1, 2, 3, 8 (insida), och 9.
Brygga 2: Jämna nummer börjar kl. 9.00 och ojämna nummer kl. 9.30
Denna lördag är även sista tillfället för upptagning av större båtar med hjälp av mobilkran
och jag uppmanar alla att hjälpas åt och respektera varandra för en så smidig hantering som möjligt.
Fika kommer att finnas i klubbhuset.

Väl mött!

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Inför hösten 2018

 • I ordningsställande av vaggor och städkväll tisdagen den 18/9, kl 18.00. Vi avslutar med korvgrillning.
 • Upptagning av båtar med kranbilen sker i år vid fyra tillfällen, boka i god tid via mail eller sms till hamnkontoret:
  29/9,   15 tider  FULLTECKNAT
  13/10, 15 tider  FULLTECKNAT
  26/10, 15 tider
  27/10, 15 tider  FULLTECKNAT
 • Datum för upptagning av bommar är ännu inte fastställda, återkommer med mer info senare.
Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Några ord från hamnkaptenen

Denna fantastiska sommar är vi många som ska samsas här i vår lilla pärla Grötvik.
Från hamnkontoret ber vi er därför respektera att max 3 knop är tillåtet i hamnen och i hamninloppet
och att framföra era båtar och vattenskotrar med respekt för er omgivning så att vi minimerar risken för
personskador samt materiella skador.
Ha en fortsatt härlig sommar!

 

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Eldningsförbud råder

Eldningsförbud
Från och med den 23 maj är det eldningsförbud i Halmstads kommun. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Den 19 juli skärptes förbudet ytterligare och totalt eldningsförbud råder. Det innebär att man enbart får grilla i kol-gas- eller elgrill på privata tomter. Detta innebär att det tillsvidare råder GRILLFÖRBUD inom hamnområdet.

Fire ban in effect
Due to dry weather, a fire ban has been declared in Halmstad municipality.

Verbot der Verbrennung
Eben ist es sehr trocken, deshalb grosse Feuergefahr. Ab 23 Mai ist es deshalb verboten Feuer in Halmstads Kommune zu machen. Dieses gilt vorläufig.

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar
 • Öppettider

  Hamnkontoret är bemannat fredagar samt på oregelbundna tider och efter överenskommelse övriga dagar. Skicka e-post eller ring för kontakt.
  Registrera mobil och
  e-postadress här
  .

 • Betala

  Betala bomöppning för sjösättning
  www.grotvik.se/bom

  Betala gästavgift för båt eller husbil i automat vid hamnkontoret eller appen Gomarina

 • Aktuell lokal tid

  Webbkamera Webbkamera
 • Grötviks webb är gjord av
  Montania